Betslet 3

Denna fastighet vid infarten av Mariestad inrymmer både butik, lager och verkstadslokaler. Lagret har en takhöjd på sju meter. Mycket fräscha lokaler med ljus interiör. Fastigheten ligger mycket tillgängligt på Storegårdsvägen vid Mariestads södra infart där E20 mellan Stockholm och Göteborg korsar inlandsväg syd mot Skövde/Jönköping/Halmstad och inlandsväg norr mot Kristinehamn/Karlstad/Vansbro osv.
Betslet 3 uppfört mellan åren 1990-92 av Gerons VVS. Fastigheten ägs av Gerons VVS KB och förvaltas av Indufa Förvaltning AB.