Betslet 6

Denna fastighet ligger utmed Storegårdsvägen i Mariestad. Byggnaderna inrymmer i verkstads-, kontors- och butikslokaler.